secman_02Uw personeel moet altijd onder veilige omstandigheden kunnen werken. Dat betekent in de eerste plaats dat de werkplek veilig is en het risico op ongevallen minimaal. Gaat het ondanks alle maatregelen toch mis, dan moeten er bedrijfshulpverleners zijn. Maar veiligheid houdt ook in dat het productieproces niet wordt gestopt door bijvoorbeeld sabotage of diefstal. Ook daarvoor moet u als ondernemer maatregelen nemen: screenen van toekomstig personeel, het opstellen en naleven van geheimhoudingsverklaringen en concurrentiebedingen en voorkomen van bedrijfsinbraken. Dit hele pakket valt onder de noemer ‘Security Management’, één van de vele diensten van Boogert en Partners.

Wij zijn de specialisten. Onze aanpak is volledig transparant. Samen met u voeren wij een inventarisatie uit van de mogelijke risico’s en de zwakke plekken. We stellen een plan van aanpak op, bespreken dat met u en na uw akkoord gaan we aan de slag. We implementeren de juiste maatregelen om dreigingen van buiten én van binnen op te sporen, uit te schakelen en natuurlijk bij voorkeur te voorkomen. Ga op zeker. Met Boogert en Partners: uw partner in bedrijfsrecherche.